Sälgström, Anders tobaksspinneri

Ort: Stockholm

I mitten av 1700-talet drev Anders Sälgström en tobaksfabrik vid Österlånggatan 18 (kv. Perseus 6). Baksidan som gränsade mot Baggensgatan 17 innehöll hans bostad. Huset vid Österlånggatan uppfördes under tidigt 1700-tal.

Innan han startade egen verksamhet hade han ”tjänat nio år hos handelsmannen Anders Corssar”. Selgström fick den 21 augusti 1733 privilegium på att driva tobaksspinneri i Stockholm och under 1740-talet hade det blivit ett av stadens största.

Fabrikationen påbörjades i handelsmannens Classens hus vid Österlånggatan 16/ Baggensgatan 15 (kv. Perseus 7). Utrustningen bestod av tio spinnbord, fyra rullbord och ett karvbord. En hintz och fem pressar.

Enligt Hall- och Manufakturrättens berättelse från år 1740 var Selgström en av 17 tobaksmanufakturister i Stockholm.
1745 köpte Anders Selgström fastigheten bredvid dvs. Österlånggatan 18/Baggensgatan 17 och flyttade fabrik och bohag dit.

Fabriken på Österlånggatan var i fyra våningar På taket fanns en veranda: ”Åfwan på thetta tak äro emellan Windskapporna höga och grön målade järngaller, jämwäl ötwerst eller in wid huset åt Baggensgatan en altan längs efter hela huset, giord med et gallerie af korswärcke, belagd med dubbla Bräder at bekläda med Löf eller annat, till et lusthus ämnadt”.
På gatuplanet fanns bodar och stall mot Österlånggatan och de tre våningarna ovanför nyttjades som fabrik och lager.
Bostadshuset mot Baggensgatan var fyra våningar högt och hade sju fönsteraxlar.

På 1750-talet hyrde Anders Selgström bryggaränkan Lampas gård i kvarteret Adlern mindre n:r 136 i Gustav Vasa församling vid Gåsgränden (nuv. Odengatan-Drottninggatan-Observatoriegatan där han under ledning av tobaksplantören Johan Tastbergs försorg bedrev tobaksodling.

Vid sin död den 9/8 1752 efterlämnade han ett dödsbo med 260 013 dlr kmt; fastigheten värderades till 100 000 dlr kmt och spinneriet till 23 814 dlr kmt. Skulderna översteg tillgångarna varför änkan och barnen blev lottlösa. År 1763 anhöll änkan Christina Maria att få uppsäga privilegiet med förbehåll att få börja tillverkning igen om ekonomin tillät. Detta avslogs.
Den 26 sept. 1770 erhöll tobaksfabrikören och grosshandlaren Daniel Rystedt (1719-1794) tillstånd att återuppta privilegiet vilket han inköpt på offentlig auktion efter Christina Maria Selgströms död 1767.

Personkoppling
Anders Sälgström

 

 

 

Österlånggatan 18

 

Österlånggatan 18

 

Österlånggatan 18

 

Fastigheten sedd från Baggensgatan