Skandinavien, Hälsingborg

Ort: Hälsingborg

Den 28 juli 1882 övertogs Rydbergs cigarrfabrik i Hälsningborg av Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolaget Skandinavien.
Aktiekapitalet var 60 000 kr.
Styrelsen bestod av handlanden Otto Severin Berglund och Elof Holmqvist samt disponenten Petter Pettersson, som även var verkställande direktör.

Petter Pettersson lämnade 1888 företaget för att bli disponent för det nybildade Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag.
Skandinavien övertogs den 21 augusti 1889 av Rydbergs Cigarrfabriksaktiebolag.

Personkoppling
Petter Pettersson
Otto Berglund
Holmqvist Elof