Schwertfeger, Michael

Ort: Hälsingborg

Rådmannen Michael Schwertfeger erhöll den 7 maj 1689 privilegium på tobaksspinneri i Hälsingborg.
Företaget nedlades sannolikt före hans frånfälle 1711.