Skånberg, Olof

Ort: Ulricehamn

Hovrådet Magnus Lagerström erhöll den 17 maj 1733 resolution att driva tobaksspinneri i Göteborg. År 1748 övertogs rörelsen av tobaksmästaren Olof Skånberg som enligt tillstånd överflyttade tillverkningen till Ulricehamn.

Den 26 mars 1762 transporterades privilegiet på rådmannen Sven Sylvander och tygskrivaren Olof Magnus Bortei.
Sylvander övertog senare ensam rörelsen och han avled i 68 års ålder år 1768.

På den offentliga auktionen som blev efter Sylvanders bortgång inropades rörelsen av häradsskrivaren Olof Nordström och den 9 december 1769 stadsfästes köpet.

Den 21 mars 1774 överläts privilegiet på rådmannen och postmästaren Carl Sundberg. Han kunde dock ej producera de lagstadgade 14 000 skålpunden tobak per år och handlanden Sven Timell övertog manufakturen den 18 februari 1782.
Sven Timell gifte sig 30/6 1778 med Lisa Jonasdotter Winbom, f. 1758 i Hyringa.

Carl Sundberg drev därefter med magistratens tillstånd en mindre snustillverkning under några år.
Efter Timells död skötte hans änka, Lisa Winbom rörelsen som nedlades vid hennes död 1821.
Efter 1815 tillverkades endast snus.