Aspegren, Henrik

Ort: Uppsala

Henrik Aspegren, som var son till tobaksfabrikör Carl Aspegren i Stockholm, arbetade under nio år hos tobaksmanufakturisten Johan Schultz i Uppsala.
År 1740 anhöll Henrik Aspegren om rätt att anlägga tobaksspinneri med hänvisning att det endast fanns två spinnerier i staden som ej klarade av att tillgodose efterfrågan på spinntobak till allmogen och de intilliggande bruken.

Landshövdingen och tobaksfabrikören Brauner samt Henrik Aspegrens svåger Johan Schultz protesterade förgäves.
Den 17 februari 1741 beviljades ansökan.
Den 18 april 1753 övertogs privilegiet av extra ordinarie kämnäraren Isac Wikblad som tvingats att först genomgå examinering hos tobaksfabrikörerna Nils Schönborg, Hoving och Selgström i Stockholm.
Isac Wikblad drev tobaksodling å tre tunnland som upplåtits av staden i kvarteret Lejonet vid nuvarande Vaksalagatan / Dragarbrunnsgatan.
Verksamheten nedlades i början av 1780-talet.