Sjöblom, Fr.O.

Ort: Örebro

Frans Oskar Sjöblom, född 1839 i Stockholms stad, drev sedan 1881 en cigarrtillverkning av ringa omfattning fram till 1915 då rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.
Han var gift med Augusta Wilhelmina Åsberg, född 1840.
De hade barnen:
Elin Augusta Fransiska, född 1870
Tyra Augusta Margareta, född 1878
Frans Rikard Wilhelm, född 1880
Signe Matilda Augusta, född 1882

1890 var familjen boende vid Storgatan N:o 24 i Örebro.

 

I 1886 års adresskalender uppgavs firmans adress Storgatan 24

1897 och framåt uppgavs adressen vara Klostergatan 33

 

Reklam från 1903