Settergren, Johan

Ort: Örebro

Handlande Johan Settergren, f. 1786, erhöll den 28 augusti 1815 tillstånd att mala snus. Den ringa rörelsen nedlades vid hans död 1827.