Sjöbergs Snus- och Tobaksfabrik

Ort: Oskarshamn

1869 anmäler Otto Theodor Bolin (1816-1877) från Göteborg till magistraten att han ämnar idka snus- och tobaksfabrik i Oskarshamn.

Fabriken får av oklar anledning namnet Sjöbergs Snus- och Tobaksfabrik.

Otto Bolin hade 1864 startat en snus- och tobaksfabrik i Göteborg.