Thelander, Nils P.

Ort: Oskarshamn

Nils Peter Thelander (1791-1866) erhöll den 22 maj 1822 privilegium på att driva tobaksfabrik i köpingen Döderhultsvik (nuv. Oskarshamn).

Med rättigheterna följde en rad stränga och specifika föreskrifter till fördel för stapelstaden Kalmar.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1827.
1834 inköpte Thelander Ramsdala i Blekinge där han bosatte sig.
I samband med detta överlät han privilegiet till bokhållaren Claes Bergh, som den 2 december 1835 fick stadsfästelse och överlåtelse.
Det finns dock inga uppgifter på att någon tillverkning kom igång.