Sjöberg, John

John Sjöberg var delägare i firman Fiedler & Lundgren.
Han föddes den 29 juni 1849 i Jönköping och kom efter avslutade studier 1873 till tjänst vid Fiedler & Lundgren. 1882 blev han tillsammans med Emil Nilsson delägare i företaget. Han var även kassaförvaltare i Hälsovårdsnämnden och ledamot av Styrelsen för De fattiges vänner och Köpmannaföreningen.

Fabrikskopplingar
Fiedler & Lundgren