Simon, Georg

Georg Simon föddes, enligt Erik Angelin 1858 och enligt befolkningsregistret 1854, i Polen.
Han var gift med Sara, f. Jellin 1858, även hon från Polen.
De hade Gustaf Adolf Winberg, född 1879 i Strömstad, som fosterson.
1890 bodde familjen i 8:de Roten. N:o 42 i Göteborg.
De tillhörde alla Göteborgs mosaiska församling.

Fabrikskopplingar
Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik
Simon, G