Siesta, n:r 58

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1938-1945.

I reklam från 1938 presenteras Siesta:

Ny lätt lunchcigarr
30 öre
SIESTA

1940 års pris var 8,75 kronor för låda om 25 st.