Seldener, släkten

Handelsmannen Lütgen Seldener, 1691-1781, var under lång tid delägare i Alm och Seldener i Karlshamn.

Sonen Herman Seldener, 1723-1776, ingick sedan som delägare.
Heman Seldeners son, kämnärsrättsnotarien och organisten Herman /Henrik/ Hermansson Seldener, 1768-1859, startade en tobakstillverkning i Göteborg.
Dennes son Pehr Reinhold Seldener startade även han en tobaksfabrikation i Göteborg men avflyttade 1832 till Varberg för att där fortsätta med tobakstillverkningen.
Han mördades 1847 av sina egna boddrängar. Oklart varför.

Familjen Seldener drev tobaksfabrikation i fyra generationer.

Fabrikskopplingar
Seldener, Herman (Göteborg)
Seldener, Herman (Karlshamn)
Seldener, Pehr R.(Varberg)
Alm och Seldener
Seldener, Pehr R. (Göteborg)