Seiersen, Anton Julius

Anton Julius Seiersen föddes i Aarhus i Danmark 23/8  1861 och avled 20/7 1941 i Malmö
Han var son till Anton Nikolai Seiersen (f. 4/7 1833 i Danmark, död 1896) och Maria Wandel (1836 – 1919) Anton Nikolai Seiersen ,  anlade Cigarr- och Tobaksfabriken Unionen.
Anton Julius blev själv kompanjon och senare ledare för firman.
1910 blev han chef för F.H. Kockums Tobaksfabriksaktiebolag.

Han var styrelseledamot av Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag 1911-1913.
Han var även konsul för Turkiet och boende vid Östergatan 16.
Efter Tobaksmonopolets införande 1915 blev han disponent för tobaksfabriken i Malmö och kvarstod där till 1928.

1890 bodde han i kv. Biet, Sankt Petri församling.

Familj:
Hustrun Alexandra Wilhelmina Rasmussen, f. 26/3  1836 i Köpenhamn. Död 17/12 1935. Gift 15/5 1885.
sonen Osvald Anton Alexander, f. 1888 i Malmö.

Pigorna Jana Rebecka Risberg, f. 1867 i Malmö.
Ida Matilda Britt Gullberg, f. 1872 i Malmö.

samt bokhållaren Wilhelm Hans Siersen, f. 1864 i Köpenhamn.

Fabrikskopplingar
Malmö Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag
Unionen, Cigarr- och Tobaksfabriken
STM, Malmö

 

 

 

 

Anton Julius Seiersen 1861 – 1941