Segern vid Leipzig

Tillverkas av: Thimsfors tobaksfabrik

Kardustobak från Anders Thim i Timsfors.
Tobakens namn var en hyllning till marskalk Bernadotte för hans insatser under kriget i Europa.
Tillverkad kring 1815.