Schultz, Oskar

Ort: Stockholm

 

Oskar Schultz föddes i Züllichen, Brandenburg,  i Tyskland 1874 och arbetade som cigarrmakare hos Gustaf Nordström & Co. Han gifter sig den 7/11 1903 med cigarrarbeterskan Klara Elisabeth Berggren, f. 1880.

År 1909 började han en egen blygsam rörelse som inregistrerades den 21 /9 1912 och inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Hustrun avled den 18/5 1915 på Sabbatsberg sjukhus av åderförkalkning i hjärnan. De bodde då på Barnhusgatan 8.

Oskar avled den 20/4 1919 på Långbro sjukhus av dementia paralytica och lunginflammation. Han var då skriven i Råsunda 21, Solna.