Pettersson, Johan kofferdiskeppare

Ort: Stockholm 

Den tidigare Kofferdiskepparen Johan Pettersson från Öregrund anhöll om tillstånd att få bedriva snus- och kardustillverkning. Som skäl angav han sviktande hälsa.

Den 9/8 1824 bifölls hans ansökan och han förlade tillverkningen i egen fastighet vid Kattrackarbacken i kvarteret Höga Stigen, Katarina församling. Tillverkningen lades ned 1840 och han uppsade då burskapet den 4/12 1840. Han avled den 4/5 1850 av ålderdom  i en ålder av 79 år och 6 månader. (BoU F1A:545, 1). Han efterlämnade egendomarna 12 & 13 samt 14 i kvarteret Höga Stigen i Katarina församling. Värderingen var 8 000 riksdaler. Hemadressen var då Svartens gränd 29.

 

Han var gift med Henrica Charlotta, f. Lyckå

De hade barnen:

 

Henrica Albertina, f. 24/4 1814

Amalia Margaretha, f. 31/7 1819

Axel, f. 27/11 1824