Schenström, Magnus

Magnus Schenström var född 18 december 1678 och avled 4 oktober 1741 i en ålder av 62 år.

Han var rådman i Västerås och erhöll 1731 privilegium på att bedriva tobaksspinneri.

Han var även handlanden och brukspatron. Under 1730-talet lät han inköpa Ramnäs och Bäckhammarsbruket som sedermera övergick i Tersmedens ägo.

 

Han var gift med Brita Wadström (d. 25/3 1712) och hade med henne dottern:

Brita, f. 9 mars 1712, d. 1743. Gift 1733 med matematikern Daniel Menlös

Mamma Brita avled endast 2 veckor efter förlossningen vilket möjligen berodde på förlossningskomplikationer – feber.

 

Han var i andra giftet gift med: Anna Engel Funk (1695-1742)

De hade barnen:

Johan, f. 1714

Magnus, f. 1715

Jonas (1717-1792) Avled av böld i lungorna.

Engel, f. 1718, d. 1719

Maria. f. 1719, d. 1719, avled inom 1 dygn

Jacob Lorentz, f. 1722, d. 1782

 

Fabrik:

Schenströms tobaksspinneri