Odin, Eleonora Elisabeth

Handlanden och underlöjtnanten vid Borgerskapets milis, Lars Odin, föddes i Odvalds, Linde 19/1 1805, d. 3/4 1857

Han var i första giftet gift med Johanna Elisabeth Ekengren, f. 26/10 1809 i Visby, d. 3/3 1838

De hade barnen:

Herman Lorentz Alfred, f. 27/5 1831, handlanden och badhusvaktmästare

Ingedines Johan Frithiof, f. 16/2 1832,  sjöman

Laura Johanna Maria, f. 1834, flyttar till Stockholm 1956

Julia Catarina Sofia, f. 16/2 1836, flyttar till Stockholm 1857

Hustrun Johanna avlider 1838

 

I andra giftet var Lars Odin gift med Eleonora Elisabeth Palm, f. 11/6 1817

De får barnen:

Carl Johan, f. 21/1 1844, köpman

Emelie Elisa, f. 11/3 1846, flyttar till Malmö 1860 med modern

Oskar Adolf, f. 20/6 1848, d. 4/7 1852

 

Familjen bor i 3:e kvarteret tomt n:r 91 och Lars Odin köper sedermera fastigheten.

Lars Odin avled i lungsot 1857 (BoU F2A:44 s. 685) och bouppteckningen visar att skulderna var större än tillgångarna. Eleonora Elisabeth startade  före makens död en blygsam cigarrtillverkning som ägde bestånd några år.

 

Hon gifte sig den 19/6 1860 med bokhållaren Ingemund Petter Pettersson från Malmö och flyttar då till Malmö.

 

Fabrikskoppling:  Odin, E.E.