Schauw, Petter

Petter Schauw var rådman boende i Uddevalla. Han drev i intressegemenskap med Johan Fehman och Johan Holtz tobaksspinneri i staden.

Han var gift med Bodela Liedberg och hade bl. a.  barnen:

Arvid f, 1711, d. 1788

 

1708 köpte rådman Pehr Schauw ängen på Hungerhult, 1738 ändrades namnet till Emaus och hänger samman med den pietistiska väckelserörelsen, som drog genom landet vid denna tid. Emaus är Uddevallas första omtalade landeri med tillkomst omkring 1740. Övergången från torp till landeri blev märkbar. Torpstugan ersattes med en herrgårdsliknande byggnad. Landerierna var gårdar som brukades och beboddes av borgare från staden. Henrik Bratt svärson till Pehr, ärvde Emaus, han blev ihjälslagen av en dräng på hemväg från Kyndelsmässo-marknaden 1763.

Pehr Schauw var gift med Bodela (Boel) Lidberg (-1849), dotter till rådmannen, sågbruksintressenten och redaren Arve Liedberg (1651-1717) och Vibeke Andersdotter (1662?-1734). Vibeke Andersdotter var i sin tur dotter till borgmästare Anders Larsson (1623-99), en dominant och betydande person i Uddevallas historia och intiativtagaren till Uddevalla Sågbruksintressenter. Pehr Schauw drev tillsammans med Johan Fehman och Johan Holtz (undrar om inte detta faktiskt är nedan nämnde Johan Holst)  tobaksspinneri i Uddevalla mellan 1706- och 1710. Det gick inte så bra, men 1711 fick Johan Holst privilegium på tobakstillverkning och anställde då Gudmund Berg för att sköta det hela, men från 1728 var denne själv ägare. En annan dotter till Arve Liedbergs, Stina Lidberg (-1717) var gift med Johan Börjesson Bagge (1695-1741) i dennes första gifte.

1708 köpte rådman Pehr Schauw ängen på Hungerhult, ett torp under gården Bodele. Hans hustru Boel Lidberg var den som 1738 ändrade torpets namn till Emaus. Namnet syftar på Bibelns Emaus och hänger samman med den pietistiska väckelserörelsen (herrnhutarna), som drog genom landet vid denna tid. Hon var varmt religiös och i bouppteckningen efter henne 1849 fanns det flera kristna verk.

Fabrikskoppling

Johan Fehman