Cederström, Rolf

Rolf Cederström var friherre och kammarherre. Han bodde på Valdemars udde och hade rikstelefon 1835 och 104 77.

Fabrikskopplingar
Ed. Laurens ”Le Khedive”