Cederdahl, Svante Leonard

Svante Leonard Cederdahl föddes 22/9 1816 (döpt 28:e) i Göthestorp i Gärdserum (Kalmar län) och erhöll i november 1846 tillstånd att driva tobaksfabrik i Stockholm men några tillverkningsberättelser har ej återfunnits, han är dock registrerad som tobaksfabrikör i mantalslängden och drev sannolikt en mindre verksamhet.

Svante var son till pappersbruksfabrikören Jonas Magnus Cederdahl (f. 1773 i Hjorted) och dennes hustru Maria Lundström.
Pappersbruket anlades år 1815 vid Storån nära Falerum och hette Mariedal efter fabrikörens hustru. Pappersbruket gick i konkurs och övertogs då av andra.

1833 till 1835 arbetar han som bodgosse i Linköping och flyttar därefter till Skänninge.

År 1837 flyttar Svante från Skänninge till Kummiltorp i Skövde landsförsamling för att arbeta som handelsbetjänt vid Gustafvs Pappersbruk. Vid bruket arbetar också Johan Liljedahl som är gift med Svantes syster Fredrika Eleonora (f. 1807 i Gärdesrum) Redan 1838 flyttar han vidare till Söderköping. Liljedahl startar senare en tobakstillverkning i Kisa. Svante flyttar 1838 till Söderköping och 1839 flyttar han vidare till Norrköping där han arbetar som handelsbetjänt, men flyttar redan 1839 till Stockholm.

Svante gifter sig med sin kusin Catharina Charlotta Cederdahl (f. 13/2 1812 i Stockholm som dotter till skomakamästaren Svante Cederdahl (f. 1788) och dennes hustru Margareta Catharina (f. 1784)).

De fick barnen:

Svante Leonard, f. 19/3 1843, d. 20/3 1843, nöddöpt av barnmorskan. Avled därefter av slag (stroke?)
År 1844 har de fosterdottern Hildegard (Born), f. 16/10 1844, d. 16/2 1929 i Äppelviken, Bromma
Ida, f. 4/3 1846. Ida bor hemma till 13 års ålder och arbetar efter mammans död fram till 18 års ålder på olika jobb som piga och sömmerska. Därefter för hon ett vanartigt och sysslolöst liv och tas om hand av myndigheterna. 1869 återfinns hon på Allmänna arbetsinrättningen och noteras som prostituerad. Hon förs senare till rannsakningshäktet i Stockholm och placeras som försvarslös i oktober 1870 på Norrmalms centralfängelse. I mitten av 1871 friges hon och hon har uppfört sig väl i fängelset. Hon börjar arbeta som sömmerska och blir fästeqvinna till bildhuggaren Anders Edvard Berglund (21/7 1849 i Stockholm) och de bor båda en period i kvarteret Jungfrun på Östermalm.

De båda flyttar 1876 till Tynshult och gifter sig den 6/9 1878  och de bosätter sig i fastigeten Tynshult n:1 (Tönshult) nära Virserum. Ida arbetar som sömmerska. Hon avlider den 19/4 1880. Änkemannen flyttar till Stockholm för att senare bosätta sig i Målilla.

Knut Esbjörn, f. 26/7 1849, d. 17/9 1910 i Malmö
Hilda Sophia Charlotta, f. 7/2 1853, d. 28/5 1856

1841 Polisuppsyningsman, Maria Södra
1842 Polisuppsyningsman, Staden Östra
1843 Polisuppsyningsman, Staden Västra
1844 Polisuppsyningsman, Staden Västra
1846 Tobakshand.betjent, Kungsholmen
1847 f.d. handelsbetjent, Klara Nedre
1848-1855 Tobaksfabrikör Ladugårdslandet Övre

Svante avled den 2/4 1855 och familjen bodde då på Lilla Humlegårdsgatan 7 på Östermalm.
Hustrun avled den 27/12 1858. Hon bodde då på Kvarngatan 40, nuv. Artillerigatan (kv. Kronkvarnen)

Fabrikskopplingar
Cederdahl, Svante L.