Renborg & C:o

Ort: Stockholm

Firman grundades den 15 juni 1867 av grosshandlaren Carl August Larsson Renborg (f. 13/6 1823 i Hova, Skaraborg, d. 27/10 1890).
Tillverkniningen av cigarrer startade 1868 och pågick till 1874. Tillverkningen var småskalig.
Senare drev Carl Renborg handel med råtobak under firma C.A. L:n Renborg fram till början av 1890-talet.

Han bodde i fastigheten Trångsund 4 (kv. Hippomenes 2) o Gamla Stan.

 

Han var gift med Lovisa Charlotta Bergström (f, 22/10 1823 i Vänersborg) som flyttat till Hova 1848  (gift 28/11 ?) och de hade barnen:

Ingeborg Alma, f. 5/10 1850 i Hova, d. 9/10 1925 (Lidingö), ogift
Hjalmar Birger Paulus, f. 30/7 1853, d. 14/8 1936 i Västerås
Hildur Serafia, f. 2/7 1857 i Hova, d. 3/1 1939 (Linnégatan 9 – 11)
Anna Astrae, f. 17/2 1859 i Hova, d. 28/5 1876 av lunginflammation (Trångsund 2)
Sigge Viktor Stefanus, f. 26/8 1861, d. 4/9 1941 (Agnegatan 28)

Hustrun avled den 13/11 1864 då de bodde i Tullen, Hova Sörgård.

Carl August flyttar med barnen till Stockholm under hösten 1866.