Renbom (Kristianstad)

Ort: Kristianstad

Bröderna Carl Peter och Jacob Renbom anhöll 1790 om att få anlägga snus- och kardusfabrik i Kristianstad. Detta beviljades den 9 december 1790.
Företaget gick dåligt och bröderna delade på sig.
Carl Peter ansökte då om att få driva fabrikation i Stockholm och senare i Norrköping. (se vidare dessa företag).

Personkoppling
Carl Peter Renbom