Reklamprodukter

Ort: Okänd

Här finns några tobaksprodukter av oklart ursprung tillverkade vanligtvis för speciella tillfällen. De svenska företagens förpackningar var oftast tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet under 1950 och 1960-talet.

 

Produkter

Arenco    

Bonniers

Casco

Crescent

Durox

Electro Oil

Esso

Koppartrans

Köpings Mekaniska Verkstad

Lill-Babs

Luxor

Metropole

NK stil

Oxlösunds Järnverk

Saab Ana

SAS

S bolagen 

SIAB

Statts Prima

SSV

Trelleborg

TU-134

Ögonbloss