SSV

Tillverkare: Reklamprodukter

AB Svenska Salpeterverken bildades 1943 i Köping. Ägare var KF (Kooperativa förbundet). Då anlades en fabrik för framställning av kvävegödselmedel, salpetersyra, ammoniak och ammoniumnitrat.

1970 gick företaget ihop med AB Förenade Superfosfatfabriker i Landskrona.