Proberaren (Hellgren)

Tillverkare: W:m Hellgren & C:o

Kardus för röktobak från W:m Hellgren & C:o