Princés, n:r 143

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.
Priset 1940 var 17,50 kronor för låda om 50 st.