Pousette, E.M. & Hjorth, C.U.

Ort: Stockholm

Handelsbokhållaren Erik Magnus Pousette (f. 14/12 1795 i Tierp, som “uti vördade föräldrars hus njutit en edukation, som tillvunnit honom även i Uppsala och Gävle allmän tillgivenhet för utmärkta seder, varför han ock på det senare stället blivit med prismedalj hedrad”, hade med sin kollega Carl Ulrik Hjort (f. 1796) grundat en handelsfirma. Bägge hade tidigare varit anställda hos firman J.E. Erdmann & Camp. vid Skeppsbron, som även drivit tobaksfabrik.

Den 13 februari 1821 erhöll Pousette & Hjorth privilegium att driva tobaksspinneri. Rörelsen var belägen i egen fastighet i kvarteret Göta Ark n:r 1 vid Repslagaregatan i Maria Södra i Stockholm.
År 1825 redovisas 22 arbetare och en tillverkning av 28.837 kg. rulltobak samt 1.904 kg. karduser.
Carl Ulrik Hjort avled 1829. Enligt bouppteckningen utgjordes redskapen och verktygen av två stora rulltobakspressar, en mindre dito, en kistpress, en karvmaskin, en mindre dito, en vals för tobaksstjälk samt två snuskvarnar.

1833 sysselsatte fabriken tre tobaksarbetare.
Magnus Pousette bodde själv i samma fastighet.
Handelsfirman upplöstes 1834. Magnus Pousett intogs på borgerskapets gubbhus, där han avled 1884.