Pohl & k:i

Ort: Malmö

Per Olsson Pohl och Hjalmar Natanael Rosén grundade 1901 en cigarrtillverkning med namn Pohl & k:i.
1902 utträdde Rosén och Per Pohl övertog då ensam firman. 1911 såldes företaget till cigarrmakarna Oskar Jönsson och Alb. Adamsson som drev tillverkningen som hemindustri. Rörelsen var av ringa omfattning och inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Företaget bedrev även grosshandel som 1911 låg vid Baltzarsgatan 29 och cigarrfirman var belägen vid Lundsbergsgatan 4 i Malmö.
Telegramadress var Pohl.

Per Olsson Pohl föddes 1855 i Gislöv, Malmöhuslän. Han var son till Ola och Elna Olsson.
Till yrket var han handelsagent.
1890 bodde han i kv. von Konow i Sankt Petri församling.