Plomgren, Adolf (Malmö)

Ort: Malmö

Adolf Ludvig Plomgren, f. 1846 i Simrishamn, startade i början av 1870-talet cigarrtillverkning som heminsutri i Eslöv.
Sonen Gottfrid Axel, f. 1871 i Malmö, övertog den 1 april 1900 företaget och flyttade det senare till Malmö.
Adolf Plomgren var då arbetsledare på företaget.
Den obetydliga rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

1890 bodde familjen i Eslöfs by, Västra Sallerup, Malmöhus län.
Familjen bestod då av:

Adolf, f. 1846 i Simrishamn
Rosalie Emilie Söderberg, f. 1840 i Skarhult, Malmöhus län, hustru
Gustaf Adolf Teodor, f. 1869 i Kristianstad
Axel Gottfrid, f. 1871 i Malmö
Maria Albertina, f. 1878 i Lund.

År 1900 var Adolf änkling och bodde i Eslöf n:r 1, Västra Sallerup, samt barnen Axel Gottfrid och Maria Albertina.