Plato, Ola cigarrfabrik

Ort: Stockholm

Olof Plato (f. 15/1 1849) hade tidigare arbete hos Kockum i Malmö samt drivit egen cigarrtillverkning i Hamburg, Tyskland. Han började sedermera som cigarrmakare och verkmästare hos Knut Ljunglöf j:r. Plato lät inregistrera firman O. Plato den 7 april 1906. Någon tillverkning kom dock ej igång förrän 1910 då i Hamburgercigarrfabrikens lokaler på Garfvaregatan 5 på Kungsholmen.

Hamburger cigarrfabriken hade då en kortare tid övertagits av F.V. Jonsson och därefter av Wilh. Hellgren & Co. och dess verksamhet överflyttades till Bondegatan 5 på Södermalm. Platos företag inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.
Fastigheten på Garvaregatan riven 1926.

Personkoppling
Olof Plato
Julius Sartori