Pettersson, O.P.

Ort: Göteborg

Cigarrarbetaren Oscar Patrik Pettersson, f. 1853, anmälde den 6 augusti 1886 att han startade cigarrtillverkning i Göteborg.
Någon tillverkningsuppgift har ej kunnat påträffas.