Pettersson, Carl F.

Ort: Göteborg

Cigarrarbetaren Carl Ferdinand Pettersson, f. 1827, beviljades den 23 juli 1858 av magistraten tillstånd att driva cigarrtillverkning. Någon tillverkningsuppgift har inte påträffats.