Petersson, Arvid

Ort: Norrköping

Arvid Petersson beviljades den 6 juli 1711 privilegium att driva tobaksspinneri i Norrköping.
Sedan Spalding i samma stad avlidit 1705 saknade staden tobaksspinneri.
År 1712 anhöll Petersson hos kommerskollegium att få använda eget folk för att ”uppspana smuggelstobak” i Östergötland.