Paulsson, Carl

Ort: Karlshamn

Carl Paulsson (f. 1838 i Karlshamn) drev sedan 1868 en ringa cigarrfabrikation i Karlshamn. Cirka 1886 övertog hustrun, Elsa Törngren (f. 1834 i Gammalstorp, Blekinge) rörelsen medan mannen var prokurist. Rörelsen nedlades 1888.
1890 bodde paret i Ronneby ”land” N:o 121, Bräknegården.