Persson, Anton

Ort: Karlshamn

Anton Wilhelm Persson, f. 1879, drev sedan 1904 en mindre tobakstillverkning i Karlshamn. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.