Palmgren, Emanuel

Ort: Mariestad

Rådmannen Emanuel Palmgren anlade 1813 ett karduskarveri efter tillstånd av hallrätten.
Den obetydliga rörelsen nedlades omkring 1817 i samband med Palmgrens död.