Mariestads snusfabrik

Ort: Mariestad

Bolaget Mariestads snusfabrik var troligen en förlängning av Aug. Granlund och Co. som bedrivit snustillverkning sedan c:a 1870 i Mariestad.
Företaget upphörde den 31 december 1876.