Palm, Carl Gustaf

Carl Gustaf Palm föddes i Stockholm den 15/5 1829.

Han var gift med Sofia Amalia Unonius, f. 11/1 1842 i Lärbro, Gotland.
De hade barnen:
Carl Ulric, f. 16/3 1864, amanuens
Ellen Sofia, f. 10/6 1866, bankbiträde
Maria Cecilia, f. 14/3 1870

1862 övertog Carl Gustaf Palm tobaksfirman Cantzler & C:o.
Han hade då handelsrörelse vid Regeringsgatan 32.

1878 bodde de vid Urväders gränd 9 (kv. Urväderklippan Mindre 3)
Samma år avflyttar de till Storkyrkoroten (Gamla Stan) för att den 7/4 1879 flytta till Nya Kungsholmsbrogatan 29 (kv. Röda Bodarna 1). Den 19/10 1880 flyttar de till Drottninggatan 42 (kv, Skansen 5) och den 15/10 1881 återkommer de till Urvädersgränd 9.

Den 21/1 1882 flyttar de inom kvarteret till Urvädergränd 1-Klevgränd 2-Götgatan 9 (Urvädersklippan Mindre 1)
De bor då på Götgatan 9 med ingång från Urvädergränden och Carl Gustaf är då benämnd vinhandlare.

18/10 1884 flyttar de till Bellmansgatan 24 (kv. Rosendal Större 2).
1886 flyttar de vidare till Brännkyrkagatan 7 (kv: Överkikaren 17)
och 10/10 1888 flyttar de vidare till Humlegårdsroten 9.

1890 bodde de i kvarteret Tallen N:o 9 i Hedvig Eleonora rote 9.

I familjen bodde då även pigan Maria Sofia Stenström, f. 1847 i Lärbro.

Carl Gustaf Palm avled 1895.

Fabrikskopplingar
Cantzler & Co

Palm, C.G.