Nygren, Karl Johan

Karl Johan Nygren föddes 7 januari 1867 i Krokek i Östergötland som son till brukaren Karl August Gustafsson och dennes hustru Anna Karolina Jaensdotter.
1880 bodde han i familjen som då var bosatt i Halsbråten, Kolmården.

Den 6/12 1884 flyttar han till Stockholm från Krokek. Han bosätter sig då vid Norra Smedjegatan 5 (kv. Torviggen 5,6) där han bor till 1890 då han flyttar som bokhållare till kvarteret Bergslagen N:o 1 i Adolf Fredriks rote i Stockholm. Han kallas då bokhållare.

1895 flyttar han till Rådmangatan 3 (Kv. Tallkotten 6) där han bor till 1904.
Den 10/10 1904 flyttar han vidare till Katarina Bangatan 15, 2 tr (kv. Pelikanen 9) och den 12/10 1905 flyttar han till Tavastgatan 15 (kv. Kattryggen 1)där han bor kvar till 1908.

1893-1906 driver han cigarrtillverkning som slutar med konkurs.

Karl Nygren häktades onsdagen den 19 september 1906 för att ha förfalskat växlar.

Tidningen Kalmar skriver den 13 okt. 1906:

“Den för förfalskning af ett par hundra i Kreditaktiebolaget diskonterade växlar häktade cigarrfabrikören C.J. Nygren rannsakades i torsdags inför Stockholms rådhusrätt.
Polisrapporten upplästes och de utelöpande förfalskade växlarna, 99 till antalet, företeddes.
Af de 200, på hvilka N. skrifvit sitt namn såsom utställare och fingerade personer som acceptanter hade han nämligen inlöst ett 100 tal.

De växlar, som ännu icke inlösts, representerade ett belopp på 49 457 kr. 46 öre, hvilka penningar N användt dels till lösen af förfalskade växlar, dels till täckande af skulder, som han ådragit sig genom förluster på sina kunder. Så hade han redan år 1894 förlorat 20 000 kr. på Aktiebolaget Brunkebergs cigarrimport o.s.v., och det sammanlagda belopp för hvilket han under årens lopp lidit förluster, har uppgått till 60 000 kronor”.

Nygren erkände samtliga förfalskningarna. Åklagaren yrkade ansvar för bedrägeri, och målet uppsköts till den 18 d:s.

Han intas på centralfängelset Långholmen den 22/10 1906 och friges den 30/6 1908. Under fängelsetiden arbetar han in 150 kr och har dessutom 16:47 kr i övriga medel.

 

Den 12/1 1909 inflyttar han på Pipersgatan 3 (kv. Vindruvan 20) för att samma år flytta vidare till Bergsgatan 32 (kv. Äpplet 6).

Den 9/1 1914 flyttar han till Solna och bosätter sig i fastigheten Rudtorp 2 vid Huvudsta central och Karl Nygren försörjer sig som handlare.
Samtidigt flyttar Katarina Sofia Jansson, f. 10/10 1890 i Ytterjärna med dottern Asta Lovisa, f. i Katarina församling den 12/8 1911 dit. Dottern noteras som oäkta.
Karl och Katarina gifter sig i Solna den 14/7 1918, på hans skriftliga och hennes muntliga begäran. De vigs av komminister Jansson.

Den 26/11 1920 avlider Katarina i hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.
Karl och dottern flyttar 1923 till Överjärna där han äger fastigheten Hillsborg.

Karl avlider i kräfta den 4/5 1940.
Dottern avlider 1999 i Södertälje.

Fabrikskopplingar
Nygren, Karl J

 

 

Polisunderrättelser 1906