Östgötha Wapen

Tillverkas av: Asklunds, Jon Tobaksfabrik

Tobakskardus från Jon Asklund i Linköping.