Östan

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tillverkat av Svenska Tobaks AB 1982-1993.
Snus av skuren tobak i stället för malen.
Frisk syrlig arom.