Almfeldt, Oscar A:son

Oscar Andersson Almfeldt, f. 26/5 1873 i Sankt Olai församling i Norrköping, som son till cigarrfabrikören Johan Fredrik Andersson i samma stad.
Oscar Almfeldt frikallas från militärtjänsten 6/4 1894.
År 1896 bodde han som handelsbiträde på Rygatan 2, Annedal, Haga församling och 1897 på Haga Nygatan 33 i samma församling i Göteborg.
Han inflyttade till Stockholm den 1/10 1897 och titulerades då agent och handlanden. Han bosatte sig på Svedenborgsgatan 3 (kv. Källan 1) och hade en lägenhet, lgh nr 8/12, om 5 rum och kök med en hyra på 925 kr/år.

Den 18/12 1904 gifter han sig med Lydia Lovisa Wallner (f. 24/1 1882 i Häverö, Stockholms län).
Hon kommer då från Hassela i Gävleborg.

 

Från tidningen Helsingen 

Oscars fader, Johan Andersson, f.d. cigarrfabrikör, flyttar två månader senare in i samma fastighet som sonen tillsammans med sin fru,Amalia Berhardina. De kommer då från Domkyrkoförsamlingen i Göteborg.

Oscar och Lydia har barnen:

Rune, f. 30/11 1905 i Sigtuna, d. 26/12 1935
Ingrid Gudrun, f. 7/1 1907 i Sigtuna, d. 1915
Börje Laurentz, f. 18/7 1908 i Sigtuna, d. 21/9 1978
Gunnel Maria, f. 22/11 1910 i Sigtuna, d. 8/4 1986
Arne Gunnar Fredrik, f. 25/3 1912 i Sigtuna, d. 17/12 1977
Eira Ingalill, f. 21/9 1916 i Södertälje, d. 31/1 1965

I februari 1905 köper Oscar Almfeldt fastigheten Brännkyrkagatan 87 av handlanden P.A. Sjölinder. Redan något år senare tycks den sålts vidare.

 

Den 18/10 1905 flyttar familjen Almfeldt till Sigtuna och hans far, familjen Andersson,  flyttar till ny adress på Södermalm för att i slutet av år 1907 återflytta till Göteborg. (Oskar Fredriks församling).
År 1907 uppges firmaadressen vara samma som faderns adress på Wollmar Yxkullssgatan 1 i Stockholm.
Från 1908 och framåt uppges åter firmaadressen till Svedenborgsgatan 3 men Almfeldt finns då inte längre i rotemannaarkivet. Möjligen har han behållt en lokal i huset som kontor.

I Sigtuna startar han 1908 Sigtuna – Märsta Bil AB. Den bil företaget hade var en ”Tidaholmare”. Bolaget gick inte så bra utan försattes efter några år i likvidation.
Flyttar 17/6 1912 med familjen till Lidingö villastad,(kv. Fältet 1B o 2 B, Lillgården Herseby) riks- och allmnäntelefon Lid:ö 440. Boende i Lidingö blir kortvarigt och den 5/11 1913 flyttar familjen till 44 A Rote Alhagen, tomt 15-16, Repslagargatan 9 i Södertälje.  Allmänn telefon 855.

Då företaget år 1915 inlöses av Svenska Tobaksmonopolet ändrar Oskar Almfeldt sin titel från fabrikör till grosshandlare, i kyrkböckerna står han som köpman..

Efter detta kommer familjen Almfeldt bo på en rad olika adresser i Södertälje.

Oscar avlider den 17/8 1955 och är då boende på Saltsjötorget 1 i Södertälje.
Den 29/11 1957 avlider hustrun Lydia som då är boende på Slussgatan 1 i Södertälje.

Oscar, Lilly, Börje, Ingrid och Rune är begravda på Södertälje kyrkogård, gamla kyrkogården.

Fabrikskopplingar
Almfeldts Cigarrfabrik, Stockholm
Almfeldts Cigarrfabrik, Sigtuna
Almfeldts Cigarrfabrik, Södertälje
Cigarrfabriks AB,Andersson, J F

 

Fastigheten vid Svedenborgsgatan 3

 

 

 

 En Overland 4 Touring med reg.n.r B 1471. Ägdes av Oscar Almfeldt som här framför den år 1921.