Andersén, Fredrik H.

Fredrik Harald Andersén föddes den 8/4 1825 i Köpenhamn.

1864-65 arbetade han som cigarrmakare vid Carl Palms tobaksfabrik vid Götgatan 18.

1868-69 arbetade han vid Anton Herlitz cigarrfabrik vid Högbergsgatan 21.

1878 bodde han vid Repslagargatan 17/Götgatan 28 (kv. Westergötland 7).
Han gifte sig kring 1884 med Matilda Carolina Sundblad, f. 1842 som dotter till cigarrfabrikören Carl Johan Sundblad och dennes hustru Johanna.
Den 6/10 1884 flyttar familjen till Götgatan 44, kv. Nederland 10 (Skanstullsroten 14)

År 1890 bodde familjen i kvarteret Nederland n:o 10. Han titulerade sig då cigarrfabrikör.
Den 23/10 1891 flyttar de till Svartensgatan 5
Fredrik Andersén avlider 17/11 1892.(Stadsgårdsroten 13)

År 1900 bor cigarrfabrikörsänkan Matilda Sundblad kvarteret Fiskaren Större n:o 20, Svartensgatan 5.Där bor hon kvar resten av livet.

Karolina Matilda Andersén avlider 23/12 1921

Man och hustru var barnlösa och är begravda på Norra Begravningsplatsen (omr 10 D, n:r 63)

Fabrikskopplingar
Andersén, Fredrik H.
Palm, C.G.
Herlitz, A