Olsson, Svante Emil

Svante Emil Olsson föddes 1866 i Karlshamn där han var handlanden.
Han övertog tillsammans med Carl Lindén 1889 den von Sydowska tobaksfabriken i staden.

1890 bodde han med hustrun Ester Katarina Friberg, (f. 1865 i Karlshamn) i kv. Europa n:r 1.
I hushållet fanns även pigan Inga Abrahamsdotter, f. 1863 i Åryd, Blekinge samt dennes oäkta son Algot Sigfrid, f. 1884 i Asarum, Blekinge.

I mitten av 1892 lämnade Svante företaget för att senare flytta till Bräkne-Hoby där han 1890 var upptagen som grosshandlare och godsägare boende i Hoby.
Familjen bestod av:

Ester, hustrun
Elin Katarina, f. 1891 i Karlshamn
Love Esaias, f. 1893 i Karlshamn
Ebba Emilie, f. 1896 i Karlshamn
Ove Pontus, f. 1898 i Bräkne-Hoby
Inez Elisabeth, f. 1900 i Karlshamn

I hushållet ingick även:
förvaltaren Fredrik Waldemar Braunerhjelm, f. 1847 i Skärstad, Jönköpings län
drängen August Wilhelm Johnsson, f. 1880 i Bräkne-Hoby
pigan Helga Sunesson, f. 1882 i Karlshamn
pigan Maria Johnsdotter, f. 1873 i Bräkne-Hoby

Fabrikskopplingar
Sydow, Lorens von