Olsén, Paul

Paul Olsén föddes 9/5 1822 i Hedemarken i Norge. Hans styvfar var tobaksfabrikör Fredrik Olsén i Karlstad.
Paul var anställd som tobaksspinnare i Karlstad men inflyttade 1845 till Arvika. Han övertog den sandelinska firman och startade 1852 Paul Olséns Snus- och Tobaksfabrik.

Paul Olsén var gift med Helena, f. Mylén 1820 i Frykerud.

Sonen Gottfrid, f. 1848,övertog tillsammans med änkan rörelsen efter Pauls död 1866.

Fabrikskopplingar
Olséns, Paul Snus- och Tobaksfabriker