Olsson, Gustaf A

Ort: Karlshamn

Den 22 mars 1897 inregistrerades firman G Olsson. En ringa tillverkning drevs till den upphörde 1901.
Gustaf Adolf Olsson var född 1864 i Karlshamn och han var gift med Anna Olsson, född 1865 i Karlshamn.
De hade sonen Svante Gustaf Paul, född 1888 i Karlshamn.
1890 bodde familjen i Nya Staden N:o 48, Karlshamn.