Nyborg, J.P.

Ort: Karlshamn

J.P. Nyborg hade nedlagt sin fabriksrörelse för tillverkning av
”fruntimmers- och manshuvudbonader, överdragna med silkesfelb jämväl av strå” och han anhöll om tillstånd att få anlägga en fabrik för tobak, snus samt alla sorters grövre och finare lack.

Privilegium utfärdades den 29 mars 1832. Det obetydliga företaget gjorde konkurs 1832.