Odalmannen (Hellgren)

Tillverkare: W:m Hellgren & C:o

 

Kardusförpackning om 100 gram tobak